Before-after


vorher nachher csaba 01
Doctor: Dr. Benkó Csaba, Technician: Indepen-dent Óvár Team

vorher nachher csaba 02
Doctor: Dr. Benkó Csaba, Technician: Indepen-dent Óvár Team

vorher nachher csaba 03
Doctor: Dr. Benkó Csaba, Technician: Indepen-dent Óvár Team

vorher nachher feri 01
Doctor: Dr. Kőrösi Ferenc, Technician: Indepen-dent Óvár Team

vorher nachher feri 02
Doctor: Dr. Kőrösi Ferenc, Technician: Indepen-dent Óvár Team